WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel: 12-414 37 42
e-mail:  p124@enic.pl

REKRUTACJA

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2019-2020

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

W dniach od 21 czerwca  - 27 czerwca  2019 r. – odbywać się będzie podpisywanie deklaracji potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Niepodpisanie deklaracji w w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.

W przedszkolu deklaracje podpisujemy:

codziennie  / z wyłączeniem 21 czerwca/

w godzinach od 8:00 do 14:00

oraz dodatkowo

 w środę 26 czerwca  2019 w godzinach

od 11:00 do 17:00

Ponieważ potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 musi być podpisane przez oboje rodziców – prosimy o nie odkładanie tej czynności na koniec w/w terminu

 

Rekrutacja uzupełniająca 2019/2020

Po przeprowadzeniu rekrutacji właściwej w naszym przedszkolu pozostało 11 miejsc wolnych  dla dzieci na rok szkolny 2019/2020. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja właściwa (tzn. pod uwagę brane są te same kryteria co w rekrutacji właściwej).

Terminarz rekrutacji uzupełniającej:

27 maja – 04 czerwiec 2019 r. –przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 oraz:   w środę (29.05.2019 r. ) do godziny 17.00          

19 czerwca 2019 r. godz. 9.00 – ogłoszenie wyników naboru.   Lista dzieci zakwalifikowanych wywieszona będzie do wiadomości publicznej                                            

21 czerwca – 27 czerwca 2019 r. – potwierdzanie woli przyjęcia dziecka do przedszkola codziennie w godzinach od 800 do 1400 oraz: w środę (26.06.2019 r. ) do godziny 1700                               

Nie podpisanie deklaracji w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.

28 czerwca 2018 r.  godz. 9:00 - Ogłoszenie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej.

 

 

Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2019-2020

W dniach od 29 kwietnia - 10 maja 2019 r. – odbywać się będzie podpisywanie deklaracji potwierdzenia przez rodziców woli przyjęcia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/2020.

Niepodpisanie deklaracji w w/wym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w naszej placówce.

W przedszkolu deklaracje podpisujemy:

codziennie  

w godzinach od 8:00 do 15:00 oraz dodatkowo

 w środę 08 maja 2019 w godzinach od 8:00 do 17:00

Ponieważ potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 musi być podpisane przez oboje rodziców – prosimy o nie odkładanie tej czynności na koniec w/w terminu

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DOTYCZY  KANDYDATÓW  UBIEGAJĄCYCH  SIĘ O  PRZYJĘCIE  DO  SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 124

Podstawa prawna:

  1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 59,949 i 2203)
  2. Zarządzenie nr 212/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 01.02.2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków
  3. uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

ZASADY  POSTĘPOWANIA  REKRUTACYJNEGO

  1. Do Przedszkola Samorządowego w Krakowie przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
  2. Kandydaci zamieszkali poza terenem Gminy Miejskiej Kraków mogą być przyjęci do Samorządowego Przedszkola Nr 124 jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Miejska Kraków nadal dysponuje wolnymi miejscami.
  3. Do przedszkola na rok szkolny 2019/2020 przyjmowani są kandydaci urodzeni  w latach 2016, 2015, 2014, 2013.
  4. Kandydaci urodzeni w roku 2013 objęci są  rocznym obowiązkowym   przygotowaniem przedszkolnym.
  5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem przez Dyrektora Przedszkola.
  6. Składanie wniosków, wraz z załącznikami potwierdzającymi Kryteria, przez rodziców / opiekunów prawnych o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola Nr 124 w roku szkolnym 2019/2020 odbędzie się od  1marca 2019 r. do 29 marca 2019 r.  do godziny 16:00.
  7. Wnioski przyjmujemy w sekretariacie przedszkola według poniższego harmonogramu:

codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00

oraz w środy do godz. 17.00

Wnioski dostępne będą:

Kryteria  przedstawione w tabelach poniżej mają różną wartość, którą się sumuje.

Do wniosku dołącza się dokumenty i oświadczenia  potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów głównych i kryteriów dodatkowych.

Wymagane dokumenty mogą być złożone w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica /opiekuna prawnego kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, a przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie przez niego wyznaczonym.

Szczegółowych  informacji i odpowiedzi na wszelkie pytania   i wątpliwości rodziców  można zasięgnąć u Dyrektora tel: (12) 414-37-42

Elektroniczny system rekrutacyjny zostanie uruchomiony 1 marca br. Na stronach serwisu dla rodziców: https://krakow.formico.pl dostępne będą: szczegółowe zasady rekrutacji, oferta przedszkoli i oddziałów przedszkolnych (w tym oddziałów „0”) przy szkołach podstawowych oraz elektroniczny wniosek o przyjęcie.

Kryteria główne -TABELA 1

Kryteria dodatkowe -TABELA 2

Wniosek o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola w Krakowie na rok szkolny 2019/2020  -  plik do pobrania

 

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

- dzieci kontynuujące

Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Uwaga rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w przyszłym roku szkolnym

w dniach od 22 lutego 2019r. do 28 lutego 2019r. odbywać się będzie rekrutacja dla dzieci kontynuujących edukację w naszej placówce w roku szkolnym 2019/2020.

Deklarację można pobrać w sekretariacie przedszkola w godzinach pracy sekretariatu

Ostateczny termin składania wypełnionych deklaracji to

czwartek 28-02-2019 r.

 po tym terminie, żeby zostać przyjętym do przedszkola, dziecko będzie musiało przejść przez rekrutację właściwą (składając nowy wniosek o przyjęcie).

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w samorządowych przedszkolach w Krakowie.      -    

 

Rekrutacja uzupełniająca 2018/2019

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA ! Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na tych samych zasadach co rekrutacja włąsciwa (tzn. pod uwagę brane są te ...

Zmiana terminu podpisywania umów z Rodzicami dzieci kontynuujących.

Zmiana terminu podpisywania umów z Rodzicami dzieci kontynuujących. Uwaga Rodzice Zmiana terminu podpisywania umów z Rodzicami dzieci ...

Zmiana opłat za korzystanie z przedszkola

Zmiana opłat za korzystanie z przedszkola Szanowni Państwo, w związku z Uchwałą Nr XCI/2377/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2017 ...

Terminarz rekrutacji na rok szkolny2018/2019

Terminarz rekrutacji 22 -28 luty 2018 r. – składanie przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego – ...

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 – dzieci kontynuujące

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 UWAGA RODZICE dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018 od ...

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie"

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 dotyczy kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Samorządowego Przedszkola nr 124 w ...

Uwaga rodzice dzieci 6-letnich

UWAGA RODZICE DZIECI 6-LETNICH W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (wprowadzoną ustawą z dnia 1 ...

Dyżur wakacyjny

Harmonogram przerwy wakacyjnej 2019. Harmonogram przerwy wakacyjnej w Samorządowych Przedszkolach prowadzonych ...

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel:
12-414 37 42

e-mail: p124@enic.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.