WP_20170510_08_05_51_Pro
WP_20170510_08_07_34_Pro
WP_20170510_08_07_46_Pro
WP_20170510_08_08_58_Pro
WP_20170510_08_09_27_Pro
WP_20170510_08_08_02_Pro

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22
tel: 12-414 37 42
e-mail:  p124@enic.pl

Strona główna

SZANOWNI RODZICE

W związku z pracą przedszkola w reżimie sanitarnym, Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców ustaliła,

że najbliższe występy dzieci odbędą się w salach edukacyjnych poszczególnych oddziałów, bez udziału Rodziców.

Występy będą nagrane przez jednego Rodzica z każdego oddziału.

 

ODDZIAŁ I  "MISIE"  "Pasowanie na Przedszkolaka"  (przeniesione na inny termin) 

ODDZIAŁ II  "SŁONECZKA"  "Idzie jesień, skarby niesie"  27 października 2020 (wtorek)  godzina 9:45

ODDZIAŁ III  "MOTYLKI"  "Kolorowa jesień"  28 października 2020 (środa)  godzina 9:30

ODDZIAŁ IV  "JEŻYKI"  "Święto Niepodległości"  4 listopada 2020 (środa)  godzina 10:00

ODDZIAŁ V  "BIEDRONKI"  "Przyszła jesień z koszem darów"  5 listopada 2020 (czwartek)  godzina 10:45

 

 

Konsultacje telefoniczne rodziców z nauczycielami poszczególnych oddziałów

Oddział I "Misie"     wtorek     12.30 - 13.30

Oddział II "Słoneczka"     poniedziałek     12.30 - 13.30

Oddział III "Motylki"     wtorek     16.30 - 17.30

Oddział IV "Jezyki"     środa     16.30 - 17.30

Oddział V "Biedronki"     czwartek     16.30 - 17.30

Pomoc psychologiczno - pedagogiczna

Nasze przedszkole współpracuje ze Specjalistyczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną dla dzieci w wieku przedszkolnym mieszczącą się w Krakowie przy ul. Popławskiego 17.

W bieżącym roku szkolnym dyżur w przedszkolu pełni:  

 • logopeda dr Anna Skoczek
plik do pobrania
 • psycholog mgr Elżbieta Kawa
plik do pobrania

Żeby skorzystać z pomocy pani logopedy  i pani psycholog należy  wypełnić zamieszczony wniosek zgody rodzica  i dostarczyć do nauczycielki oddziału   link 

Terminy spotkań organizacyjnych z rodzicami

Dyrektor  Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie zaprasza Rodziców na spotkania grupowe w celu omówienia najważniejszych spraw związanych z organizacją nowego roku szkolnego 2020/2021. Spotkania odbywać się będą bez obecności dzieci ze względu na obostrzenia związane z pandemią.

Rodzice zobowiązani są do stosowania wszelkich środków ostrożności – zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica) a także do używania jednorazowych rękawiczek i dezynfekcji rąk po wejściu do przedszkola. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego w kontaktach z innymi rodzicami 1-1,5 m odległości.

Terminy spotkań:

 poniedziałek 31 sierpnia 2020 r. 

Oddział I - Misie godzina zebrania 16:30
Oddział IV - Jeżyki godzina zebrania 17:00
Oddział III - Motylki godzina zebrania 17:30

wtorek 1 wrzesień  2020 r. 

Oddział II - Słoneczka godzina zebrania 17:00
Oddział V - Biedronki godzina zebrania 17:30

W programie spotkania przewidziano:

 1. Zapoznanie się z przedszkolem (dla nowych rodziców)
 2. Omówienie najważniejszych spraw organizacyjnych i okresu adaptacyjnego
 3. Przedstawienie najważniejszych spraw dotyczących wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Zdrowia na podstawie których przedszkole będzie funkcjonowało i utworzono procedury bezpieczeństwa
 4. Spotkanie z nauczycielami prowadzącymi grupy

Informujemy Rodziców o obowiązku dostarczenia w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu podstawowej wyprawki:

 • Wygodne ubranie na zmianę.
 • Obuwie zamienne
 • Chusteczki mokre i suche (1 x miesiąc)

Organizacja pracy Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie

od 01 września 2020 r. w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Rodzice,

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2020/2021 informujemy, że od dnia 01 września 2020 r. przedszkole będzie czynne w godzinach od 6.30 do 17.30

Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o reżim sanitarny, wg wytycznych MZ i MEN GIS, z dnia  02.07.2020 r.  dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS plik do pobrania

Od 01 września 2020 r. do przedszkola zapraszamy dzieci, których rodzice zaakceptują powyższe procedury.

Procedura bezpieczeństwa plik do pobrania

Ze względów zachowania bezpieczeństwa rodzice będą mieli możliwości wchodzenia do holu przedszkola. W holu jednocześnie może przebywać czworo rodziców/opiekunów.

Dzieci mogą być przyprowadzane tylko do godziny 8.15. Po tej godzinie drzwi przedszkola zostaną zamknięte. Ubranka na przebranie dla dzieci prosimy przynieść pierwszego dnia w podpisanej foliowej torbie.

Podstawą przyjęcia dzieci do przedszkola od 01 września 2020 r. jest dostarczenie w momencie przyprowadzenia dziecka wypełnionego i podpisanego  przez obojga rodziców: OŚWIADCZENIE RODZICA.

Oświadczenie rodzica plik do pobrania

 

Do przedszkola należy przyprowadzać tylko dzieci zdrowe, bez temperatury, kaszlu czy kataru. Należy zapoznać się z procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii w związku z wystąpieniem COVID 19 obowiązującą w naszym przedszkolu.

Żeby, zgodnie z procedurami zapobiegać łączeniu dzieci z różnych grup prosimy, aby w miarę możliwości przyprowadzać dzieci w godzinach pracy danej grupy do której dziecko będzie uczęszczać.

NIE WOLNO PRZYNOSIĆ DO PRZEDSZKOLA PRYWATNYCH ZABAWEK i PRZEDMIOTÓW

Konieczność potwierdzenia pobytu dziecka w roku szkolnym 2020/2021

Bardzo prosimy wszystkich Rodziców  (zarówno dzieci nowoprzyjętych jak i dzieci kontynuujących edukację przedszkolną) o potwierdzenie korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021. Dokumenty w dwóch załącznikach :

potwierdzenie pobytu dziecka w przedszkolu plik do pobrania
informacja o opłatach plik do pobrania

Prosimy o  informację czy posiadacie Państwo aktualną kartę 3+ i/lub kartę N w związku z naliczaniem wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021.

Prosimy jednocześnie o dostarczenie do przedszkola oryginalnych dokumentów na zebrania grupowe w przedszkolu lub najpóźniej do 01-09-2020.

 

Szanowni Rodzice,

informujemy, że ulega zmianie wysokość stawki żywieniowej w Samorządowym Przedszkolu Nr 124. Stawka całodziennego wyżywienia od dnia 1 sierpnia  2020r będzie wynosiła 9,00 zł.

Szanowni Rodzice,

Informujemy, że wszystkie dzieci z naszego przedszkola, których wnioski zostały złożone na dyżur wakacyjny w miesiącu  sierpniu 2020 r. zostały przyjęte. Limit wolnych miejsc został wyczerpany.

Przedszkole nie dysponuje wolnymi miejscami.

Zakończenie roku przedszkolnego

Szanowni Państwo!

Z powodu obowiązujących restrykcji sanitarnych oficjalne Zakończenie Roku Przedszkolnego w tradycyjnej formie jest  nie możliwe.

Dyplomy, książki dla dzieci od nauczycieli będą wydawane indywidualnie w następujących terminach :

Oddział  I: Misie
25.06.2020 czwartek w godz. 9:00-16:00 oraz 26.06.2020 piątek w godz. 9:00-16:00

Oddział II: Słoneczka
24.06.2020 środa w godz. 9:00-16:00 oraz 29.06.2020 poniedziałek  w godz. 9:00-16:00

Odział  III:  Motylki
24.06.2020 środa w godz.9:00-16:00 oraz 25.06.2020 czwartek w godz. 9:00-16:00

Oddział IV: Jeżyki
23.06.2020 wtorek w godz. 9:00-16:00 oraz 25.06.2020 czwartek w godz. 9:00-16:00

Oddział V: Biedronki

23.06. 2020 wtorek godz. 16:30

Zapisy na dyżur wakacyjny

Szanowni Rodzice,

Zapisy dzieci na dyżur wakacyjny na sierpień 2020 r. odbywać się będą w dniach 17-25 czerwca 2020r. (lub do wyczerpania limitu miejsc) tylko drogą mailową poprzez wypełnienie deklaracji, oświadczenia, kwestionariusza  i przesłaniu skanu na adres:  p124@enic.pl

Ze względu na reżim sanitarny limit miejsc  wynosi 64

Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o obowiązujący reżim sanitarny, wytyczne  GIS, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej
Zapisy dotyczą Rodziców obydwojga pracujących.
Jednocześnie informuję że, pierwszeństwo mają dzieci z naszego przedszkola natomiast dzieci z innych przedszkoli będą przyjmowane w miarę wolnych miejsc.      

Deklaracja - dyżur - sierpień 2020 plik do pobrania
Oświadczenie plik do pobrania
Kwestionariusz plik do pobrania

                            

Lucyna Kuźnicka – dyrektor

 

HARMONOGRAM PRZERWY WAKACYJNEJ
Harmonogram przerwy wakacyjnej w Samorządowych Przedszkolach prowadzonych
przez Gminę Miejską Kraków w miesiącu lipcu i sierpniu 2020 r. można pobrać tutaj

 

WAŻNE
Wnioski zgłoszenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola od 01 czerwca do 30 czerwca zostały pozytywnie rozpatrzone. Przypominamy o OBOWIĄZKU dostarczenia do przedszkola wypełnionych załączników.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie przedszkola  w okresie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 124 w Krakowie.

mgr Lucyna Kuźnicka
dyrektor  Samorządowego Przedszkola Nr 124   
w  Krakowie

KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWYCH WNIOSKÓW NA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W DNIACH 1 CZERWCA – 30 CZERWCA

Szanowni Rodzice !

Informujemy, że rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do Samorządowego Przedszkole nr 124 w dniach 1.06.2020-30.06.2020 roku  muszą złożyć WNIOSEK zgłoszenia woli uczęszczania,  KWESTIONARIUSZ oceny ryzyka epidemicznego  oraz OŚWIADCZENIE rodzica.

Oświadczenie nie obowiązuje rodziców, którzy już wcześniej je z złożyli, natomiast nowy wniosek i kwestionariusz oceny ryzyka muszą złożyć wszyscy rodzice.

 • Oświadczenie rodzica
plik do pobrania
 • Kwestionariusz oceny ryzyka
plik do pobrania
 • Wniosek zgłoszenia dziecka
plik do pobrania

Rodziców, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dziecka prosimy o podpisanie i odesłanie w formie skanu wypełnionych załączników na  adres mailowy: p124@enic.pl oraz dostarczenie do przedszkola podczas przyprowadzenia dziecka do  dnia 28 maja do godz. 10.00.

Przypominamy, że przedszkole nadal pracuje w warunkach ścisłego reżimu sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.

Przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.30. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego przyprowadzanie dzieci odbywa się do godziny 8.00, a odbiór od godziny 14.30. Dzieci, które zostaną przyprowadzone po godz. 8:00 nie zostaną przyjęte.  Praca przedszkola będzie polegała na zapewnieniu opieki. W każdej grupie może przebywać tylko 12 dzieci (zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego), zatem w przedszkolu będzie mogło przebywać 36 dzieci.

 

Lucyna Kuźnicka dyrektor

WAŻNE
Wnioski zgłoszenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola od 22  maja zostały pozytywnie rozpatrzone. Przypominamy o OBOWIĄZKU dostarczenia do przedszkola wypełnionych załączników.
Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie przedszkola  w okresie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 124 w Krakowie.

mgr Lucyna Kuźnicka
dyrektor  Samorządowego Przedszkola Nr 124   
w  Krakowie

Szanowni Rodzice,

mając na uwadze wyjątkową sytuację związaną z trwającą pandemią COVID-19 oraz na polecenie Wydziału Edukacji zwracamy się do państwa z prośbą o przesłanie informacji na adres email: p124@enic.pl czy jesteście zainteresowani zapisaniem dziecka na dyżur wakacyjny w okresie letnim. Prosimy o rzetelne przemyślenie tej informacji ponieważ potrzebne są tylko konkretne, wiarygodne dane.

Informacja ta nie jest traktowana jako zapis dziecka na dyżur tylko jako informacja co do ilości dzieci chętnych do skorzystania z dyżuru.

Na odpowiedzi czekamy do 25 maja 2020 r. (poniedziałek) do godz. 14.00

Dalsze informacje na temat zapisów dzieci na dyżur prosimy śledzić na naszej stronie www.przedszkola.net.pl

z poważaniem

Dyrektor Lucyna Kuźnicka

KONIECZNOŚĆ ZŁOŻENIA NOWYCH WNIOSKÓW NA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU W DNIACH 25  – 29 MAJA 2020r.

Szanowni Rodzice !

W  przedszkolu od dnia 25 maja będą funkcjonować 3 grupy.

Zgodnie  z wytycznymi GIS w każdej grupie może przebywać tylko po  12 dzieci czyli  36 dzieci.

Praca przedszkola jest nadal zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej

Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa Samorządowego Przedszkola nr 124  w okresie pandemii COVID-19

Przedszkole będzie przyjmowało dzieci wyłącznie w godzinach od 7.00-16.30.

Informujemy, że rodzice, którzy chcą, aby ich dziecko uczęszczało do Samorządowego Przedszkole nr 124 w dniach 25 -  29 maja 2020 roku muszą złożyć  WNIOSEK zgłoszenia woli uczęszczania,  KWESTIONARIUSZ oceny ryzyka epidemicznego i  oświadczenie rodzica. (Kwestionariusz oceny ryzyka i oświadczenie rodzica nie obowiązuje rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkola w dniach 18 -22 maja, natomiast nowy wniosek muszą złożyć wszyscy rodzice)

 • Oświadczenie rodzica
plik do pobrania
 • Kwestionariusz oceny ryzyka
plik do pobrania
 • Wniosek zgłoszenia dziecka
plik do pobrania

Rodziców, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dziecka prosimy o podpisanie i odesłanie w formie skanu  wypełnionych załączników na  adres mailowy:p124@enic.pl   do  dnia 21 maja do godz. 10.00. oraz dostarczenie do przedszkola podczas przyprowadzenia dziecka.

Ze względu na możliwość przyjęcia do przedszkola ograniczonej liczby dzieci (maksymalnie 12 dzieci w grupie),  dzieci będą przyjmowane na wniosek rodziców,  którzy oboje rodzice  pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

SZANOWNI RODZICE!
Informujemy, że od dnia 18.05.2020 (poniedziałek) Samorządowe Przedszkole Nr 124 wznawia pracę opiekuńczą przy ograniczonej ilości dzieci. Wszystkie dzieci, których rodzice wysłali zgłoszenie o opiekę, zostały przyjęte.

Przedszkole będzie czynne w godzinach: 7.00 - 16.30 aż do odwołania.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa na terenie przedszkola  w okresie pandemii COVID-19 w Samorządowym Przedszkolu nr 124 w Krakowie.

mgr Lucyna Kuźnicka 

dyrektor  Samorządowego Przedszkola Nr 124   

w  Krakowie

 

Procedury dotyczące reżimu sanitarnego i organizacji pracy w przedszkolu w okresie pandemii

Szanowni Rodzice!

W związku z możliwością otwarcia przedszkola od dnia 18 maja(poniedziałek)  proszę o dokładne zapoznanie się z poniższymi procedurami, które dotyczą  reżimu sanitarnego  i organizacji pracy Samorządowego Przedszkola Nr 124w Krakowie w okresie pandemii Covid 19.

Aby zapoznać się z procedurą kliknij tutaj

Procedury obowiązują  wszystkich  Rodziców i pracowników przedszkola,  od dnia wznowienia zajęć  aż do odwołania.  

 Informujemy , że  ilość miejsc w przedszkolu będzie znacznie ograniczona.

Ze względu na możliwość przyjęcia do przedszkola ograniczonej liczby dzieci (maksymalnie 12 dzieci w grupie),  dzieci będą przyjmowane na wniosek rodziców,  którzy oboje rodzice  pracują i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu; dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Praca przedszkola będzie zorganizowana w oparciu o restrykcyjny reżim sanitarny, wytycznych  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej

Przedszkole będzie przyjmowało dzieci wyłącznie w godzinach od 7.00-16.30.

Rodziców, którzy zdecydują się na przyprowadzanie dziecka proszę o zapoznanie  się, podpisanie i odesłanie w formie skanu niżej wypełnionych załączników na adres: p124@enic.pl  

 do dnia 14 maja do godz. 16.00.

 • Oświadczenie rodzica
plik do pobrania
 • Kwestionariusz oceny ryzyka
plik do pobrania
 • Wniosek zgłoszenia dziecka
plik do pobrania
 • Klauzula _ RODO
plik do pobrania

                 

Rekrutacja uzupełniająca na rok szkolny 2020/2021 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 124 informuje, że nie dysponuje wolnymi miejscami na rok szkolny 2020/2021.

W związku z tym nie będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.    

mgr Lucyna Kuźnicka 

dyrektor  Samorządowego Przedszkola Nr 124   

w  Krakowie                  

Zawieszenie zajęć do 15.05.2020

Szanowni Rodzice,
 

Z uwagi na brak możliwości zapewnienia odpowiednich warunków sanitarnych dzieciom i pracownikom uwzględniając wytyczne GIS i MEN w tym zakresie.

zostają zawieszone zajęcia wychowawczo-dydaktyczne odbywające się na terenie placówki do dnia 15 maja 2020 r.

Przypominam, że Rodzice Dzieci do lat ośmiu mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością osobistego sprawowania opieki nad Dzieckiem w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia Przedszkola.

Proszę o śledzenie dalszych informacji na stronie internetowej przedszkola

Uprzejmie prosimy Państwa o wyrozumiałość i życzliwość w tej niezwykle trudnej społecznie sytuacji.

 

Wytyczne GIS plik do pobrania

z poważaniem

Lucyna Kuźnicka

 

Szanowni Rodzice

w nawiązaniu do przekazanej w dniu wczorajszym informacji o możliwości otwarcia przedszkoli od 6 maja br. bardzo proszę o zgłaszanie dzieci, które chcieliby państwo przyprowadzać do przedszkola.

Pierwszeństwo mają dzieci obojga rodziców pracujących, pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email każdego oddziału do poniedziałku, 4 maja do godziny 8.00

Jednocześnie informujemy, że otwarcie placówek nie jest jeszcze przesądzone. Nadal nie znamy wytycznych oraz procedur sanitarnych, które się dopiero tworzą. Nie wiemy czy przedszkole będzie otwarte w pełnym wymiarze godzin, a także ile grup zostanie otwartych, jakie będzie zagęszczenie dzieci, itd. O wszystkich ustaleniach będziemy informować na stronie domowej przedszkola.

Potwierdzenie woli korzystania z wychowania przedszkolnego

POTWIERDZENIE WOLI KORZYSTANIA Z WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W dniach od 27 kwietnia - 08 maja 2020 r. – odbywać się będzie potwierdzanie przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola woli korzystania z wychowania przedszkolnego dziecka w roku szkolnym 2020/2021.

Ze względu na zawieszenie zajęć opiekuńczo - dydaktyczno- wychowawczych jak również w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich,  wolę przyjęcia dziecka rodzic będzie mógł potwierdzić elektronicznie logując się na konto dziecka (krakow.formico.pl) lub przesyłając e-mail do przedszkola na adres: p124@enic.pl Nie wymagamy żadnego określonego sformułowania. Treść wiadomości ma wskazywać, że rodzic akceptuje wynik rekrutacji i wyraża wolę uczęszczania dziecka np. akceptuję, zgadzam się.

Niepotwierdzenie woli  w/w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w  naszym przedszkolu    

W przypadku pytań i niejasności prosimy również o korespondencję email przedszkola. Na wszystkie   pytania będziemy się starać odpowiedzieć.

ZMIANA  TERMINU ZAPISÓW NA  DYŻUR WAKACYJNY

Szanowni Rodzice !

W związku z zawieszeniem zajęć opiekuńczo - dydaktyczno- wychowawczych jak również w trosce o bezpieczeństwo nas wszystkich, zapisy na dyżur wakacyjny zostają czasowo wstrzymane.       

Przewidujemy, wznowić zapisy po zakończeniu ogólnopolskiej kwarantanny i po powrocie do normalnej pracy w przedszkolu.

O nowym terminie będziemy Państwa na bieżąco informować na stronie www. przedszkola

ZOSTAŃ W DOMU  – zachęcamy do skorzystania z propozycji  aktywności dla dzieci przygotowanych przez nauczycielki poszczególnych  oddziałów naszego przedszkola w zakładce pod w/w tytułem.

SZANOWNI RODZICE

 Mając  na względzie wyjątkową sytuację  zachęcamy do wspólnego spędzania czasu z dziećmi korzystając z poniższych propozycji:

 • ZŁAP GROTESKĘ W SIECI - Codziennie w samo południe nowe odcinki na

http://www.groteska.pl/

 • Zachęcamy też do obejrzenia odcinków "Domowego przedszkola" na

https://vod.tvp.pl/szukaj?query=Domowe%20przedszkole

 

Dyrektor Samorządowego Przedszkola Nr 124

Lucyna Kuźnicka

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAWIESZENIA ZAJĘĆ

SZANOWNI RODZICE

W ślad za komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej dot. sytuacji zagrożenia koronawirusem informuję, że od jutra, tj. 12 marca na okres dwóch tygodni zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolu.

            Dla dzieci najmłodszych i najbardziej potrzebujących, znajdujących się w SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH, którym Rodzice nie są w stanie zapewnić opieki w dn. 12 i 13 marca będą zorganizowane zajęcia opiekuńcze  (w godz. pracy przedszkola).

Od poniedziałku 16.03. zajęcia w przedszkolu nie będą się odbywały w żadnej formie. Uprzejmie proszę o śledzenie dalszych informacji na stronie internetowej przedszkola.

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej :

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolu 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze; 
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora przedszkola.
KOMUNIKAT link do pobrania

 

Ogłoszenie

Wszystkie wycieczki i wyjścia dzieci z przedszkola są odwołane w związku z zagrożeniem koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19

KOMUNIKAT 

Szanowni Rodzice!

W związku z zagrożeniem koronawirusem prosimy o zachowanie podstawowych środków ochronnych przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19 jak też innymi chorobami przenoszonymi drogą kropelkową, np. grypą sezonową. Proszę o stosowanie zasad higieny osobistej, konieczności mycia rąk i ich osuszania a także konsultacji lekarskiej i potrzeby pozostania dziecka w domu w przypadku choroby.

Apelujemy do Państwa, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, rodzicowi dziecka do 8. roku życia należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa Dz. U. 2017, poz. 1368).

Zgodnie z nimi w najbliższym tygodniu nauczyciele przeprowadzą z dziećmi zajęcia na temat przestrzegania zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania

Bardzo proszę o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi koronawirusa znajdującymi się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, GIS i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej  w Krakowie pod linkami:

Lucyna Kuźnicka

Dyrektor

Samorządowe Przedszkole Nr 124

WARSZTATY Z CERAMIKI

Dnia 12 i 13 marca w naszym przedszkolu odbędą się warsztaty z ceramiki, w których udział brać będą wszystkie grupy.

Harmonogram warsztatów:

12 III (czwartek)

9:00 – 10:30 – oddział I „Misie”

10:30 – 12:00 – oddział II „Słoneczka”

12:30 – 14:00 – oddział III „Motylki”

13 III (piątek)

9:00 – 10:30 – oddział IV „Jeżyki”

10:30 – 12:00 – oddział V „Biedronki”

PROJEKT „ZDROWIE 5+”

Dnia 17 marca (wtorek)  o godz. 9:00 dzieci z grupy „Biedronki” uczestniczyć będą z zajęciach z edukacji zdrowotnej w ramach projektu „Zdrowie na 5+”. Celem akcji jest propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Zajęcia prowadzone będą przez fizjoterapeutów Kopalni Soli w Wieliczce. Śniadanie w tym dniu odbędzie się o godzinie 8:15

WYCIECZKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Dnia 10 marca dzieci z grupy „Biedronki” oraz „Jeżyki” jadą do Szkoły Podstawowej nr 3 na przedstawienie w wykonaniu uczniów pt. „Kopciuszek”. Dzieci uczestniczyć będą również w warsztatach plastycznych zorganizowanych na ternie szkoły.

Wyjazd z przedszkola o godzinie 9:30

Przejazd busem – płatne u nauczycielek oddziałów

Zajęcia edukacyjne w Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej

12.03. – oddział III – „Motylki”

„Wiem co mówię” – w ramach obchodów miesiąca  Języka Ojczystego

19:03. – oddział IV – „Jeżyki”

„Wiem co mówię” – w ramach obchodów miesiąca  Języka Ojczystego

26.03. – oddział V – „Biedronki”

„Wiosenna wyprawa z Gwizdkiem” – zwiastuny wiosny

WIZYTA STRAŻY POŻARNEJ

Dnia 20 lutego (czwartek) odwiedzi nasze Przedszkole Straż Pożarna z Jednostki Ratowniczo Gaśniczej nr 1. Strażacy przeprowadzą z dziećmi pogadankę na temat podstawowych zagrożeń jakie mogą spotkać każdego w domu, szkole; funkcjonowania numerów alarmowych; zachowania się podczas zagrożenia (pożar, huragany) oraz zaprezentują sprzęt strażacki.                                                                       

Godzina 10:00 – Oddział I „Misie” i II „Słoneczka”   

Godzina 10:30 – Oddział III „Motylki, IV „Jeżyki”, V „Biedronki”

 

„ZDROWIE WEDŁUG DOKTORA LUDWICZKA” WYCIECZKA DO SZPITALA DZIECIĘCEGO IM. ŚW. LUDWIKA W KRAKOWIE

Dnia 21 II (piątek) dzieci z oddziału „Jeżyki” i „Biedronki” jadą do Szpitala Dziecięcego w Krakowie w ramach projektu „Zdrowie wg Doktora Ludwiczka”. Dzieci uczestniczyć będą w lekcji edukacyjnej oraz zostaną profilaktycznie przebadane w kierunku płaskostopia. Dziewczynki w tym dniu powinny mieć ubrane skarpetki zamiast rajstop.

Do uczestnictwa w wyjeździe konieczna jest zgoda rodziców – zgody dostępne u nauczycielek oddziałów. Dzieci, które nie pojadą, będą mieć zapewnioną opiekę w przedszkolu.

Wyjazd z przedszkola:  „Jeżyki” – godz. 9:00,   „Biedronki – godz. 10:30

Przejazd busem – koszt pokrywają rodzice.

ZEBRANIE  RODZICÓW

18.02.2020 r. / tj wtorek / serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie  z nauczycielkami poszczególnych oddziałów przedszkolnych  na godzinę 17.00

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki na BAL KARNAWAŁOWY w Dębince,  który  odbędzie się dnia 14.02.2020 r. w godz. 9.30 – 11.30,  z udziałem DJ  a o dobrą zabawę dzieci  zadba Wodzirej.   Podczas uroczystości dzieci będą miały wykonywane profesjonalne zdjęcia  indywidualnie i całej grupy.                          

Życzymy udanej zabawy i super pomysłów na strój balowy !

WYCIECZKA DO ŻYWEGO MUZEUM OBWARZANKA

Dzieci z oddziałów III, IV, V - pokazy połączone z warsztatami wypieku obwarzanka.

Dnia 02.02.2020 r. / poniedziałek / - wyjazd autokarem godz. 9.15

Koszt dojazdu ponoszą rodzice – rozliczenie nastąpi po wycieczce.

WYCIECZKA DO JEDNOSTKI RATOWNICZO-GAŚNICZEJ NR 1

Dzieci z oddziałów III, IV, V  - zajęcia warsztatowo – pokazowe dostosowane do wieku dzieci prowadzone przez strażaków -  ul. Westerplatte 19

Dnia  31.01.2020 r. / piątek /   - dojazd tramwajem na godz. 10.00    Wyjazd z przedszkola - 9.15

OGŁOSZENIE

W piątek 17 stycznia dzieci z oddziałów starszych tj.  III- „Motylki” IV – „Jeżyki” i V – „Biedronki udadzą się pod Pomnik Ofiar Dąbia aby upamiętnić 75 rocznicę rozstrzelania mieszkańców Dąbia.  Wyjście z Przedszkola o godzinie 10.00\.

ZAPROSZENIE NA JASEŁKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3

Oddział IV ,,Jeżyki” i V  ,,Biedronki”

16.01.2020 r. / czwartek /  godz. 9.15 - wyjazd dzieci autokarem z przedszkola

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OBCHODY DNIA BABCI I DZIADKA W DĘBINCE!

 Oddział I  ,,Misie”             24.01.2020 r.   / piątek /         godz. 15.00

Oddział II ,,Słoneczka”      23.01.2020 r.   / czwartek /      godz. 15.00

Oddział III ,,Motylki”:       22.01.2020 r.   / środa /           godz. 15.30

Oddział IV  ,,Jeżyki”:        24.01.2020 r.    / piątek /          godz. 15.30

Oddział V ,,Biedronki”      23.01..2020 r.   / czwartek /     godz. 15.30

HARMONOGRAM ZAJĘĆ SPORTOWYCH „AKADEMIA PZEDSZKOLAKA”  W TURON ARENIE

Styczeń – Czerwiec 2020

Oddział IV „Jeżyki”                                                          Oddział V „Biedronki”

      Godz. 10:00                                                                                   Godz. 13:00

13 stycznia                                                                20 stycznia 

10 lutego                                                                   2, 16, 30 marca

9 marca                                                                     27 kwietnia

6, 20 kwietnia                                                          11, 25 maja

4, 18 maja                                                                  8, 22 czerwca

1, 15 czerwca

Bardzo prosimy by w tych dniach dzieci miały ze sobą plecaczek a w nim:

- strój do gimnastyki (podkoszulek biały, krótkie spodenki)

- tenisówki z białą podeszwą

- butelkę z wodą

ZAJĘCIA EDUKACYJNE NA MACIE INTERAKTYWNEJ

prowadzone  przez instruktora ze Stowarzyszenia Aktywny Wypoczynek Grzegórzki

oddział III, IV i V

piątek 10.01.2020 r. od  godz.10.00

OGŁOSZENIE

W związku z licznymi podwyżkami artykułów żywnościowych i w celu zapewnienia właściwego żywienia dzieci w Samorządowym Przedszkolu nr 124,

na podstawie:

 • art.106 ust.3ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo  Oświatowe (Dz. U. z 2018r. poz. 996 z póź. zm.), 
 • skalkulowanych kosztów składających się na sporządzenie posiłków w przedszkolu
 • pismo  BV.3201.71.2019 MS z dnia 28-01-2019 r.  - Wydział Edukacji
 • Zarządzenia Nr 27 /2019 Dyrektora  Przedszkola Samorządowego Nr 124 w Krakowie z dnia 30 grudnia 2019r.


Dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie, ul. Zwycięstwa 22
w porozumieniu z organem prowadzącym 

zarządza zmianę dziennej stawki żywieniowej.

            Od 1 stycznia  2020 r. dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł (słownie: osiem  zł 00/100).

Dla korzystających:

 • z dwóch posiłków (śniadanie + obiad) stawka wynosi 85% stawki całodziennej co jest równe 6,80  zł.
 • z dwóch posiłków (obiad + podwieczorek) stawka wynosi 75% stawki całodziennej co jest równe 6,00 zł.

 

HARCERSKIE ZABAWY

Oddział V ,,Biedronki” odwiedzi grupa harcerzy, by przeprowadzić wspólne gry i zabawy.

17.12.2019 r. / wtorek /   godz. 09.30

SZKOLNE KOLĘDOWANIE

Oddział V ,,Biedronki”  - wyjście do Szkoły Podstawowej nr 39 na wspólne kolędowanie.

20.12.2019 r. / piątek /  godz. 09.30

SZANOWNI RODZICE!

Składamy serdeczne podziękowania dla wszystkich Rodziców za udział w Projekcie Mikołajkowym „Rodzice – dzieciom”. Państwa zaangażowanie w przedstawienie „W świecie smerfów”, poświęcony czas, wkład w stroje i aktorstwo był ogromny, za co składamy wielkie wyrazy uznania.

W szczególności dziękujemy:

p. Oli Weryńskiej z gr. „Biedronki”

p. Paulinie Majer z gr. „Biedronki”

p. Alinie Młyńczyk z gr. „Jeżyki”

p. Iwonie Wiącek z gr. „Jeżyki”

p. Michałowi Wiącek z gr. „Jeżyki”

p. Edycie Marach z gr. „Jeżyki”

p. Pawłowi Książek z gr. „Jeżyki”

p. Basi Miarka z gr. „Motylki”

p. Monice Wiecha z gr. „Motylki”

p. Michałowi Stelmasińskiemu z gr. „Motylki”

p. Sebastianowi Kupny z gr. „Motylki”

p. Uli Cekiera z gr. „Słoneczka”

p. Ani Koczyńskiej z gr. „Misie”

p. Markowi Krawczyk z gr. „Misie”

Dzięki Państwu „Mikołajki w Dębince” były wyjątkowym i niepowtarzalnym świętem dla naszych przedszkolaków, a smerfne przedstawienie na długo zostanie w naszej pamięci!

Dziękujemy!!

Dyrektor Przedszkola

mgr Lucyna Kuźnicka

Koordynator projektu

mgr Joanna Dulska

NASZE AKTYWNOŚCI W MIESIĄCU GRUDNIU

MIKOŁAJKI W DĘBINCE

 06.12.2019 r. / tj. piątek / o godz. 9.15

- przedstawienie teatralne w wykonaniu Rodziców przedszkolaków pt. ,,W krainie Smerfów”.         

Następnie dzieci będą uczestniczyły w sesji fotograficznej z Mikołajem, od którego otrzymają prezenty.

 

ZAJĘCIA W OBJAZDOWYM PLANETARIUM QUASAR Z OLKUSZA

- ,,kosmos na wyciągnięcie ręki” w naszym przedszkolu.

12.12.2019 r. / czwartek / od godz. 9.15 . Uczestniczą wszystkie grupy przedszkolne. Koszt zajęć pokrywa Przedszkole.

 

RZEDSZKOLAKI IDĄ DO BIBLIOTEKI :

Oddział V ,,Biedronki” ”- ,,Święta z cukierkiem” – zajęcia na temat obyczajów świątecznych

12.12.2019 r. /czwartek/ g. 10:00 – wyjście 9:40

 

WYJŚCIE DO TEATRU LUDOWEGO

Na spektakl pt. Doktor Dolittle i jego zwierzęta

Oddział III, IV i V

16.12.2019 r. / poniedziałek / na godz. 10.10

Wyjazd autokarem z przedszkola  o godz. 9.10

 

WARSZTATY ŚWIĄTECZNE RODZICÓW I DZIECI

oddział I  ,,Misie” :              18.12.2019 r. / środa  / godz. 15:00

oddział II ,,Słoneczka” :     17..12.2019 r. / wtorek  /  godz.  15:30

oddział III ,,Motylki” :        18.12.2019 r. / środa  / godz.  15:30

 oddział IV ,,Jeżyki” :          18.12.2019 r. / środa / godz. 15:30

 oddział V ,,Biedronki” :    17.12.2019 r. / wtorek / godz. 16:00

 

WIGILIA W DĘBINCE

20.12.2019 r. / piątek / o godz. 9:30 ogłoszenie wyników i wręczenie nagród przedszkolnego konkursu plastycznego pt. ,,Ozdoba choinkowa”.

 oraz uroczysty OBIAD  WIGILIJNY w  przedszkolu.  Prosimy o świąteczny ubiór dla dziecka na tę okoliczność

 

 

Oddział V ,,Biedronki" wjazd na audycję muzyczną ,,Spotkanie z Muzyką" do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia ,,Inspiracja" w Krakowie

26.11.2019 r. / wtorek / na godz. 10.00           Wyjazd busem z przedszkola o godz. 9.20

Wyjście do Szkoły Podstawowej nr 18

Oddział V ,,Biedronki” – udział w ,,Jesiennym spotkaniu”  przygotowanym  przez uczniów młodszych klas Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Półkole 11

08.11.2019 r. / piątek /  -  godz. 9:45                      Wyjście – 9:15

W związku z uroczystym  porankiem patriotycznym z okazji zbliżającego się Święta 11.11 ,  który zaprezentują dzieci z  grupy  ,,Biedronki” dnia 07.11.2019 r.  /tj. czwartek/  bardzo prosimy, aby wszystkie przedszkolaki były tego dnia ubrane odświętnie / najlepiej na galowo : biało – granatowo /.

Dziękujemy!

NASZE AKTYWNOŚCI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

Oddział I  ,,Misie”  - ,,Pasowanie na przedszkolaka"    06.11.2019 r. / środa /  g. 15:30

Oddział II ,,Słoneczka” -,,Pasowanie na przedszkolaka"  06.11.2019 r. /środa/  g. 15:00

Oddział III ,,Motylki” - ,,Jesień wokół nas"  07.11.2019 r. /czwartek/  g. 15:30

Oddział IV  ,,Jeżyki” - ..Jesienny dzień" 06.11.2019 r. /środa/ g.16:00

Oddział V ,,Biedronki”  - ,,Polska - mój kraj"  07.11.2019 r. /czwartek/ g. 16:00

WYJŚCIA PRZEDSZKOLNE :

Oddział V ,,Biedronki”  - wycieczka na Wawel – warsztaty ,,Życie codzienne na zamku”

14.11.2019 r. /czwartek/ g. 10:20 – wyjazd  9:10

Oddział IV ,,Jeżyki” -- wycieczka na Wawel – warsztaty ,,Życie codzienne na zamku”

15.11.2019 r. /piątek/ g.10:20 – wyjazd 9:10

PRZEDSZKOLAKI IDĄ DO BIBLIOTEKI :

Oddział III ,,Motyliki”- ,,Dostęp do wody” – zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai

14.11.2019 r. /czwartek/ g. 10:00 – wyjście 9:40

Oddział V ,,Biedronki” ”- ,,Dostęp do wody” – zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai

21.11.2019 r. /czwartek/ g. 10:00 – wyjście 9:40

Oddział IV ,,Jeżyki” ”- ,,Dostęp do wody” – zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku kamishibai

28.11.2019 r. /czwartek/ g. 10:00 – wyjście 9:40

                                   NASZE AKTYWNOŚCI W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU

ZPROSZENIE NA ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

Uczniowie klas pierwszych serdecznie zapraszają grupę 6-latków tj. ,,Biedronki”  na uroczyste Ślubowanie, które odbędzie się dnia 14.10.2019 r. / poniedziałek /  o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej nr 18 w Krakowie.

Śniadanie tego dnia  - godz. 8.00

Wyjście – 8.30

Prosimy o galowy strój dla dzieci z grupy ,,Biedronki”

ZPRASZAMY NA ZAJĘCIA WARSZTATOWE NA WAWELU  – pt. ,,Legendy wawelskie”

11.10.2019 r. / piątek / - oddział V ,,Biedronki”

17.10.2019 r. /czwartek / - oddział IV ,,Jeżyki”

Wyjazd danego dnia o godz. 9.10

Powrót – na obiad ok. 12.00

Prosimy o przyprowadzenie dziecka na odpowiednio wczesną godzinę.

,,RAZ , DWA , TRZY CZYTELNIKIEM BĘDZIESZ TY ! ‘’

Śródmiejska Biblioteka Publiczna Filia nr 7 ul. Al. Pokoju 33 zaprasza przedszkolaki na cykliczne spotkania w ramach projektu ,,Krakowska rodzina sięga po książki dla córki i syna”.

17.10.2019 r. – oddział III ,,Motylki”

24.10.2019 r. – oddział IV ,,Słoneczka"

31.10.2019 r. – oddział V ,,Biedronki”

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 10.00.

Wyjście z przedszkola ok. godz. 9.45

ZAJĘCIA W TAURON ARENIE

 W bieżącym roku szkolnym  w zajęciach sportowych ,,AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”  w Tauron Arenie uczestniczyć będą:

21 października 2019 r. - Dzieci z oddziału IV - ,,Jeżyki”

28 października 2019 r. - Dzieci z oddziału V - ,,Biedronki”

Rodzice dzieci proszeni są o przygotowanie na w/w zajęcia w danym dniu :

- plecak ze strojem sportowym, - obuwie sportowe z białą podeszwą, - woda do picia dla swojego dziecka

SPEKTAKL TEATRALNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 39

Szkoła Podstawowa nr 39 zaprasza na spektakl pt. ,, „Królestwo zakręconego czasu, czyli bajka o mądrych dzieciach”. Przedstawienie przygotowane jest  przez funkcjonariuszy krakowskiej Straży Miejskiej.

24.10.2019 r. / czwartek / - oddział IV ,,Jeżyki” i oddział V ,,Biedronki”

Wyjście – godz. 9.45

 
Serdecznie witamy 
DZIECI WRAZ Z RODZICAMI W Naszym Przedszkolu w
                            NOWYM ROKU SZKOLNYM 2019/2020
Zapraszamy dzieci do przedszkola od poniedziałku  02 września 2019 r.
            Przedszkole czynne jest w godz. 06.30 - 17.30
          Uprzejmie prosimy o przestrzeganie godzin przychodzenia dzieci do przedszkola ( do godz. 8.30 ), z uwagi na prawidłowe funkcjonowanie placówki.
          Szanowni Rodzice, serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku przedszkolnym zebranie organizacyjne, które odbędzie się 03.09.2019 r. ( tj. wtorek ). Zebranie rozpocznie się o godz. 17.00,  po nim odbędą się spotkania rodziców w poszczególnych oddziałach  z nauczycielkami. Z uwagi na istotę spraw informacyjnych prosimy Rodziców o punktualne przybycie oraz zapewnienie opieki dzieciom na czas zebrań.
          Prosimy Rodziców o zapewnienie dzieciom na poniedziałek :
Obuwie zamienne / pantofle / - podpisane
Ubranie zapasowe do przebrania, które pozostawiamy w półce w szatni
Dla dzieci najmłodszych poszwę na pościel ( 160/200 ) - podpisaną
 

Kontakt

Samorządowe Przedszkole nr 124

31-563 Kraków
ul. Zwycięstwa 22

tel:
12-414 37 42

e-mail: p124@enic.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.