Godlo Polski

Cytaty Janusza Korczaka:

Samorządowe Przedszkole nr 124 w Krakowie

Samorządowe Przedszkole 124

31-563 Kraków

ul. Zwycięstwa 22

tel/fax 12-414 37 42

e-mail:

p124@przedszkola.net.pl

p124@enic.pl

tel. kom. 660-637-267

Przedszkole

Jakość powietrza w Krakowie.


 

W dniach od 29-04-2016 do 13-05-2016

będą podpisywane umowy

z Rodzicami

dzieci nowoprzyjętych

do Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie

na rok szkolny 2016/2017 w godzinach:

poniedziałek - 8:00 - 17:00

wtorek - 8:00 - 14:00

środa - 8:00 - 14:00

czwartek - 8:00 - 14:00

piątek - 8:00 - 14:00

02-05-2016 (poniedziałek) - nie podpisujemy umów.

środ


 

W dniach od 09-05-2016 do 13-05-2016

będą zapisy na dyżur wakacyjny sierpień 2016

do Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie

dla dzieci nie uczęszczających

do naszego przedszkola

 w godzinach:

poniedziałek - 8:00 - 17:00

wtorek - 8:00 - 14:00

środa - 8:00 - 14:00

czwartek - 8:00 - 14:00

piątek - 8:00 - 14:00

 

 


 

 

UWAGA !!!

 

W dniach

od 01-04-2016 do 30-04-2016

w  naszym przedszkolu

przyjmowane są wnioski 500 .

 

wtorek - 14:00 - 15:00

środa - 8:00 - 15:00

czwartek - 14:00 - 15:00

 


 

W dniach

od 04-04-2016 do 29-04-2016

w  naszym przedszkolu

podpisywane będą umowy na rok szkolny 2016/2017

- dzieci kontynuujące.

 

poniedziałek - 8:00 -16:00

wtorek - 8:00 - 14:00

środa - 8:00 - 14:00
czwartek - 8:00 - 14:00

piątek - 8:00 - 14:00


W 


 

 

      UWAGA! SZANOWNI RODZICE!

Zmiana numeru konta bankowego!!!

Szanowni Państwo, przypominamy, że od dnia 01.01.2016 uległ zmianie numer konta bankowego, na który należy dokonywać opłat za pobyt dziecka  w przedszkolu. Od 01.01.2016r. prosimy o dokonywanie wpłat na nowy numer rachunku:  56 1020 2892 0000 5902 0590 4463 Bank PKO BP S. A.


 

Szanowni Państwo

Rodzice,

po zakończeniu składania wniosków o przyjęcie dzieci do przedszkoli, potwierdzają się podawane wcześniej przez miasto  szacunki dotyczące braku możliwości przyjęcia dzieci trzyletnich do przedszkoli samorządowych. W roku szkolnym 2016/2017 taka sytuacja może dotyczyć 1500 dzieci. Z informacji uzyskanych od dyrektorów przedszkoli niesamorządowych publicznych (tzw. „tanich przedszkoli”, w których pobierana od rodziców opłata za każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie może przekraczać 1 zł), wynika, że Kraków wciąż dysponuje pewną liczbą miejsc w tych przedszkolach.

Pomimo, że w tym czasie Kraków nie będzie jeszcze miał obowiązku zapewnienia miejsc dla dzieci trzyletnich (taki obowiązek będzie spoczywał na gminach od 2017 r.), Pan Prezydent Jacek Majchrowski zdecydował o podjęciu wszelkich  działań, mających na celu zapewnienie miejsc w przedszkolach również dla wszystkich chętnych trzylatków.

Niestety działaniom tym nie sprzyja niepokojące zjawisko zaobserwowane dzięki współpracy miasta z przedszkolami publicznymi niesamorządowymi. Ustalono bowiem, że spora część rodziców złożyła wnioski o przyjęcie dzieci zarówno do przedszkoli publicznych samorządowych, jak  i niesamorządowych. Ze względu na to, że w elektronicznej rekrutacji do przedszkoli nie uczestniczą wszystkie krakowskie przedszkola (niesamorządowe nie mają takiego obowiązku) istnieje możliwość zrekrutowania dziecka do kilku przedszkoli jednocześnie. Konsekwencją tego typu sytuacji jest zafałszowanie obrazu utrudniające podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia miejsc w „tanich” przedszkolach jak największej liczbie dzieci.   Z jednej bowiem  strony może pojawić się informacja o dużej liczbie nieprzyjętych do przedszkoli dzieci, a  jednocześnie okaże się, że wiele miejsc w przedszkolach niesamorządowych publicznych pozostało wolnych.

Dostępność do „tanich” krakowskich przedszkoli dla wszystkich osób zainteresowanych jest jednym z priorytetów władz miasta,  dlatego też zwracam się do Rodziców z prośbą o odpowiedzialną postawę i wycofanie wniosku z rekrutacji elektronicznej w przypadku, gdy dziecko zostało już przyjęte do przedszkola niesamorządowego. Analogicznie, w przypadku przyjęcia dziecka do przedszkola samorządowego istotne jest wycofanie wniosków o przyjęcie z innych przedszkoli. W ten sposób dajemy szansę innym dzieciom  i unikamy niepotrzebnego blokowania miejsc.

Jednocześnie przypominam, że wśród przedszkoli niesamorządowych są przedszkola publiczne, funkcjonujące  na takich samych zasadach jak przedszkola samorządowe tzn. opłata z każdą godzinę ponad bezpłatne 5 godzin nie może przekraczać 1 zł za każdą godzinę.  Z punktu widzenia rodzica to niezwykle istotna informacja.

Szczegóły dotyczące wolnych miejsc w przedszkolach publicznych dostępne są na stronach www.portaledukacyjny.krakow.pl; www.krakow.pl. Informacje te będą na bieżąco, systematycznie aktualizowane.

 Ewentualne pytania należy kierować pod adresem  e-mail: ek.umk@um.krakow.pl lub telefonicznie 12 616 51 86 lub 12 616 51 92.

 

Z poważaniem,

/-/ Katarzyna Król

Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa

 


 

Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy przekazali 1% podatku za rok podatkowy 2014 na rzecz naszego przedszkola. Dzięki Państwa ofiarności otrzymaliśmy kwotę  1144,50   (www.spsm.edu.pl/powiat-miastokrakow-2014.html )  , która zastała wpłacona przez Stowarzyszenie Pomocy Małopolska na konto rachunku dochodów własnych przedszkola , powyższe   środki finansowe zostaną wykorzystane na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci.

Zwracamy się uprzejmą prośbą do wszystkich Rodziców naszego przedszkola o przekazanie 1% podatku za rok podatkowy 2015 na rzecz naszego przedszkola za pośrednictwem Stowarzyszenie Pomocy Małopolska. Aby przekazać 1% podatku należy:

- wypełnić PIT 28, 36, 36L,37 38,39 rozliczenia podatkowego

- wpisać numer Krajowego Rejestru Sądowego ( KRS) 0000052078

- wpisać w rubryce „ cel szczegółowy” – Samorządowe Przedszkole nr 124 Kraków


1. Akcja informacyjna dla Rodziców 6 latków "Kraków wspiera dojrzałość szkolną ... Rodziców".

2. Sześciolinia - telefon konsultacyjny dla Rodziców 6 latków !


                                                             MAJOWE ŚWIĘTA

Dnia 29.04.2016 r. ( tj. piątek ) odbędzie się w naszym przedszkolu uroczysty poranek patriotyczny z okazji obchodów Święta Flagi oraz uchwalenia Konstytucji 3 -go Maja. Bardzo prosimy o to, by dzieci były odświętnie ubrane na tę okoliczność. Dziękujemy !

                                                   * * *

                                     ZAPRASZAMY NA TEATRZYK   

Dnia 08.04.2016 r. ( piątek )  zapraszamy wszystkie dzieci na spektakl pt.: ,,Wiosenna euforia'' w wykonaniu grupy teatralnej  Kanon. Rozpoczęcie - godz. 9.15.   Koszty przedstawienia pokrywa Gmina Kraków.   Serdecznie zapraszamy i prosimy o przyprowadzenie dzieci do naszej placówki przed daną godziną.

                         

 

                                                                   * * *            

                                     ZAJĘCIA ZE ZWIERZĄTKAMI

W dniach 05 – 07 .04.2016 r. dzieci z naszego przedszkola idą do Centrum Handlowego ,,Plaza’’ na zajęcia edukacyjne, które odbędą się w sklepie zoologicznym.

Harmonogram wyjść:

05.04.2016 r. (wtorek) -  g. 9.30 grupa ,,Motylki’’

06.04.2016 r. (środa)   -  g. 9.30 grupa ,,Biedronki’’

07.04.2016 r. (czwartek) - g. 9.30 grupa ,,Misie’’

Prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola najpóźniej do godz.9.00

Udział w zajęciach jest nieodpłatny.

Zapraszamy!

 

                                                              * * *

                                         WES0ŁYCH ŚWIĄT  WIELKANOCNYCH !    

                  

Najserdeczniejsze Wielkanocne życzenia

składamy od serca, życząc ich spełnienia.

                Życzymy Wielkiej Świątecznej Radości         

 Na stole pyszności oraz wielu  miłych Gości

 Ciepła rodzinnego  i  nastawienia optymistycznego!

       

       Wszystkim dzieciom i  ich Rodzinom składają:

   Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz pozostali pracownicy Samorządowego Przedszkola nr 124

 

 

                                                                             * * *

                        ZAPRASZAMY  NA  BAŚNIOWĄ  KAPELĘ

Chcemy Państwa poinformować, iż z przyczyn od nas niezaleznych spektal ,,Baśniowej Kapeli'' odbędzie się w terminie póżniejszym tj. w piątek 26.02.2016 r.


Występ rozpocznie się o godz. 9.30.

Serdecznie zapraszamy i prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola przed daną godziną.

Za zainstniałe zmiany przepraszamy!


                                              ZAPRASZAMY  NA  ZEBRANIE!

Dnia 17.02.2016 r. (środa) o godz.16.00 odbędzie się w naszym przedszkolu spotkanie z  psychologiem, dyrektorem SPPP Panią Wandą Papugą (Papugową) , która wygłosi prelekcję na temat : ,,Jak wspomagać przygotowanie dziecka do nauki w szkole''. Następnie zapraszamy wszystkich Rodziców na zebranie - spotkanie z nauczycielkami w sali edukacyjnej  danej grupy.

Serdecznie zapraszamy


         PODSUMOWANIE AKCJI   „GWIAZDKA DLA ZWIERZAKA”

          Nasze przedszkole kolejny już rok zaangażowało się w akcję charytatywną organizowaną przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami przy ulicy Floriańskiej 53 w Krakowie. Przedmiotem zbiórki było zebranie jak największej ilości darów dla bezdomnych zwierząt.

         Zbiórka trwała od 2 listopada 2015 do 7 stycznia 2016 roku. Przedstawicielem naszej placówki, odpowiedzialnym za przebieg akcji była nauczycielka Anna Dudka.

        W czasie trwania akcji, w rozmowach z naszymi wychowankami, poszerzaliśmy ich wiedzę na temat problemu bezdomności zwierząt i potrzebie pomocy instytucjom, takim jak schroniska dla bezdomnych zwierząt. Wiemy, że nasze przedszkolaki rozumieją, że taka pomoc jest bardzo cenną wartością.

        W efekcie naszych wspólnych starań zebraliśmy 22,43 kg karmy suchej   i mokrej dla psów i kotów, 20 posłań dla zwierząt, 8 obroży i smyczy, 3 miski oraz zestaw akcesoriów dla kota wraz z kuwetą. Wszystkie dary wraz z protokołem zostały przekazane do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ulicy Rybnej 3 w Krakowie.

        Za zaangażowanie i otrzymane od dzieci i Rodziców dary dla zwierząt serdecznie wszystkim dziękujemy!

 

                                                               Koordynator: mgr Anna Dudka


FIZYKA  DLA  SMYKA

Dnia 12.02.2016 r. (piątek) odbędą sie w naszym przedszkolu zajęcia warsztatowe z cyklu FIZYKA DLA SMYKA. Instruktorzy z Akademii Nauki przybliżą dzieciom zjawiska dotyczące dźwięku. Warsztaty rozpoczynają się o godz. 9.00  i będą w nich uczestniczyły dzieci z poszczególnych  grup wiekowych. Zajęcia finansowane są przez Gminę Kraków.

Zapraszamy!


Podziękowania za udział w akcji "Góra grosza"


Serdecznie dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom za udział w akcji ,,Góra grosza''. W tym roku zebraliśmy 135 zł 54 gr. Pieniążki zostały przekazane na rachunek Towarzystwa Nasz Dom, które wspiera dzieci wychowujące się poza własną rodziną. 

Koordynator akcji

Joanna Dulska


              PODZIWIAMY  SZOPKI   KRAKOWSKIE – WYCIECZKA!

 Zapraszamy na wycieczkę do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Pałac Krzysztofory na  zwiedzanie Pokonkursowej Wystawy Szopek Krakowskich . W planie mamy również spacer po Krakowskim Rynku.

 Dnia 09.02.2016 r. (wtorek)  wyjeżdżają dzieci z  grup  ,,Biedronki’’ i ,,Misie’’

Wyjazd : godz.  9.20

Dnia 16.02.2016 r. (wtorek) wyjeżdżają dzieci z grupy ,,Motylki’’

Wyjazd : godz.  9.20

Koszt przejazdu autokarem pokrywają Rodzice.

Serdecznie zapraszamy i życzymy miłych wrażeń!

 

                                                            * * *    

 

                              ZAPRASZAMY NA BAL KARNAWAŁOWY !

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedszkolaki na  BAL KARNAWAŁOWY , który odbędzie się w naszym przedszkolu  dnia   03 lutego 2016 r. ( tj. środa)                                                                    w godz. 14.00 – 16.00.

Rodziców prosimy o przygotowanie dzieciom stosownych strojów balowych – liczymy na Państwa nieograniczoną kreatywność i pomysłowość w tym temacie.

 

Wszystkim życzymy wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń!

 

                                                        

                                                             * * *

 

                                JESTEM BEZPIECZNY NA DRODZE!

Dnia 02 lutego 2016 r. ( to jest wtorek) dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych wezmą udział w zajęciach prowadzonych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na temat   -bezpiecznego poruszania się po drodze,

-bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie,

-konieczności stosowania odblasków przez pieszych itp.

Zajęcia rozpoczną się od godz. 9.00.

Prosimy o punktualność.

                                                         Zapraszamy!

 

 

                                                         * * *                       

SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  BABCIE I DZIADKÓW  NA UROCZYSTE  OBCHODY  ICH  ŚWIĘTA  W NASZYM  PRZEDSZKOLU ! 

 

 Już w przedszkolu wielkie są przygotowania do dnia Babci i Dziadka świętowania!

 ,,Tańczę już i śpiewam – a kłaniać się uczę. Na występ  zapraszam – Wasze małe wnuczę!’’

 Grupa I  ,,Smoczki’’ :  05 lutego 2016 r. ( piątek) o godz. 15.30

Grupa II  ,,Żabki’’ :  15 stycznia 2016 r. ( piątek ) o godz. 15.30

Grupa III  ,,Misie’’ : 15 stycznia 2016 r. ( piątek ) o godz. 16.00

Grupa IV  ,,Motylki’’ : 05 lutego 2016 r. ( piątek ) o godz. 15.00

Grupa V ,,Biedronki’’ : 14 stycznia 2016 r. ( czwartek ) o godz. 15.30

 

ŻYCZYMY  DOBREJ  ZABAWY  I  WIELU  WSPANIAŁYCH  WRAŻEŃ !

 

                                                                           * * *

 

                        UCZYMY  SIĘ  UDZIELAĆ  PIERWSZEJ  POMOCY  !   

Dnia  15.01.2016 r. ( tj. piątek ) dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych  będą  uczestniczyły w zajęciach  dotyczących  ratownictwa  medycznego  – przeprowadzonych przez profesjonalnych ratowników . Oprócz  podstaw udzielania  pierwszej  pomocy  dowiedzą się także jak unikać zagrożeń dla życia i zdrowia w sytuacjach codziennych.

 

                                         Początek zajęć godz. 9.00

  Prosimy o przyprowadzenie dzieci do przedszkola przed daną godziną.

   

                                               * *

 

                                    Świąt pogodnych i zdrowych

                            choineczki pięknej, kolorowej

                                                      uśmiechu radosnego

                                            i Nowego Roku Szczęśliwego

                                                                       życzą

                                 Dyrektor, Nauczyciele oraz pozostali pracownicy

                                                  Samorządowego Przedszkola nr 124.

                                          

                                         *    *

 

                                   BAŚNIOWA KAPELA  - ŚWIĄTECZNIE

W poniedziałek 21.12.2015 r. odwiedzi nasze przedszkole bardzo lubiana przez dzieci grupa wokalno - teatralna ,,Baśniowa kapela'' z repertuarem o tematyce świątecznej. Spektakl rozpocznie się o godz. 9.00 . Serdecznie zapraszamy i prosimy o punktuakne przybycie!

                                                       * * *

                                      WIGILIA W DĘBINCE

Dnia  22.12.2015 r.  (tj. wtorek)   odbędzie się w naszym przedszkolu uroczysty obiad wigilijny –  godzina zgodna z harmonogramem wydawania posiłków.  Tego dnia dzielimy się wszyscy opłatkiem, zasiadamy wspólnie przy pięknie  udekorowanych stołach i wspólnie celebrujemy świąteczny posiłek. Abyśmy wszyscy poczuli się uroczyście - bardzo prosimy o przygotowanie dla dzieci odświętnego stroju na tę okoliczność.

Dziękujemy!

 

* * *

DĘBINKOWE  KOLĘDOWANIE

Dnia 16.12.2015 r. (tj.środa)  o godz. 10.00  odbędzie się w naszym przedszkolu  koncert  wspólnego śpiewania kolęd,  przygotowany przez dzieci z grupy ,,Biedronki''. W uroczystości tej  oprócz wszystkich przedszkolaków wezmą także udzial zaproszeni  uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 18 . Bardzo prosimy o przygotowanie dzieciom odświętnego stroju na tę okoliczność - byśmy wszyscy poczuli już świąteczny nastrój.

Dziękujemy !

                                                                 * * *

   ŚWIĄTECZNE  SPOTKANIA Z RODZICAMI W ,,DĘBINCE''

GRUPA I - ,,Smoczki'' - zaprasza Rodziców na warsztaty - wspólne zabawy z dziećmi pt. ,,Nadchodzą święta'' , które odbędą się 16.12.2015 r. (tj. środa) o godz. 15.00 w sali ,,Smoczków''.

GRUPA II - ,,Żabki'' - zaprasza Rodziców na warsztaty plastyczne  na temat ,,Ozdoby świąteczne'' dnia 18.12.2015 r. (tj.piątek) na godz. 15.30 do sali ,,Żabek''

GRUPA III - ,,Misie'' - zaprasza Rodziców na ,,Wieczór z kolędą'', który odbędzie się17.12.2015 r. (tj. czwartek) o godz. 16.00. W planie  jest  krótki program artystyczny , przede wszystkim wspólne śpiewanie kolęd – miłe spędzenie czasu w świątecznym nastroju.

GRUPA IV - ,,Motylki'' - zaprasza Rodziców ma Warsztaty Bożonarodzeniowe - wspólne wykonywanie ozdób choinkowych oraz ubieranie ,,Motylkowej'' choinki, dnia 15.12.2015 r. (tj.wtorek) o godz. 16.00 w sali ,,Motylków''.

GRUPA V - ,,Biedronki'' - zaprasza Rodziców na ,,Dębinkowe kolędowanie'' , które odbędzie się dnia 16.12.2015 r. (tj.środa) o godz. 15.30 w sali ,,Biedronek''.

SERDECZIE  ZAPRASZAJĄ  PRZEDSZKOLAKI  WRAZ  Z  PANIAMI !

 

                                                                  * * *

                                  JESTEM  BEZPIECZNY!

Dnia 11.12.2015r. (tj. piątek) odbędą się w naszym przedszkolu zajęcia warsztatowe z policjantami z Wydziału Ruchu Drogowego z udziałem psów policyjnych. Dzieci będą miały okazję dowiedzieć się :

- do czego w policji potrzebny jest pies

- jakiej opieki wymaga

- przede wszystkim zaś - jak zachować się w kontakcie z obcym zwierzęciem, szczególnie gdy jest agresywne

Ponadto policjanci przypomną dzieciom zasady bezpiecznego poruszania się po drodze oraz n-ry alarmowe.

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 9.15 i będą przeprowadzone w każdej grupie przedszkolnej.

                                           Zapraszamy!

 

                                                     * * *

  ,,NA WAWEL, HEJ NA WAWEL !"

Dnia 08.12.2015 r. (tj. wtorek) trzy najstarsze grupy z naszego przedszkola tj. ,,Motylki'', ,,Misie'' i ,,Biedronki'' wyjeżdżają na wycieczkę na Wawel. W programie - zwiedzanie Skarbca.

Wyjazd autokarami - godz. 9.00

Koszt  wynajęcia przewodnika pokrywa Gmina Kraków.

Rodziców prosimy o wpłatę za przejazd autokarem do nauczycielek poszczególnych grup. Dziękujemy!

                                                                                       * * *

                         ,, ZDROWO JEMY, ZDROWO ROŚNIEMY''

Serdecznie zapraszamy wszystkich Rodziców na prelekcję na temat  zasad zdrowego żywienia dzieci w naszym przedszkolu - którą wygłosi Pan Filip Hejmo - edukator żywieniowy. Spotkanie odbędzie się m.in. w związku z udziałem naszej placówki w programie ,,Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy''. Zapraszamy dnia 08.12.2015 r. (tj.wtorek) na godz. 16.00. Zachęcamy do udziału  oraz wdrażania zasad zdrowego żywienia również w swoich rodzinach !

                                                                  * * *

                                       SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM

Zapraszamy wszystkie przedszkolaki na spotkanie ze Świętym Mikołajem, ktory odwiedzi nasze przedszkole 04.12.2015 r. (tj. piątek) od godz. 9.30. Uroczystość rozpocznie się przedstawieniem pt.: ,, Mikołajkowa przemiana'' - w którym aktorami są rodzice naszych wychowanków ! Następnie dzieciom będą wręczane prezenty przez Świętego Mikołaja oraz zostaną im wykonywane pamiątkowe zdjęcia z dostojnym gościem. Prosimy Rodziców o odpowiednio świąteczny strój na tę okoliczność dla swojej pociechy.   

                                                                 * * *

                                                 BADANIA    WZROKU

Dnia 25.11.2015 r. (tj. środa) od godz. 13.00 na terenie naszego przedszkola odbędą się przesiewowe komputerowe badania wzroku ( dla osób zainteresowanych)- w ramach kompleksowej profilaktyki medycznej. Badania mają na celu wykrycie takich wad, jak krótkowzroczność, dalekowzroczność i wszelkiego typu astygmatyzm.

W/w dnia w badaniach będą brały udział  dzieci z grup starszych III, IV i V 

Dnia 27.11.2015 r. (tj. piątek) od godz. 8.00 w badaniach będą uczestniczyły dzieci z grup młodszych : I i II.

Płatność  : 12 zł. w dniu badania dziecka

Wyniki będą dostarczone do Przedszkola do 3 tygodni od wykonania badania.

Rodziców zainteresowanych tym badaniem prosimy o złożenie stosownej deklaracji.

                                                                      * * *

                                      BAL  ANDRZEJKOWY  W  DĘBINCE !

      27.11.2015 r. (tj. piątek) zapraszamy wszystkie Dębinkowe Przedszkolaki na Bal Andrzejkowy !  Zabawa rozpocznie się o godz. 9.30  i potrwa do godz. 11.00. Dzieci młodsze będą uczestniczyły w uroczystości mniejszą ilość czasu - na miarę swoich chęci i możliwości.

Mile widziane będą stroje balowe na temat :  ***wróżki i czarodzieje ***!

Życzymy udanej zabawy, fantastycznych humorów i niezapomnianych wrażeń!

                                                                     * * *    

                                           Z WIZYTĄ W FILHARMONII

Informujemy Państwa, iż dnia 20.11.2015 r. (tj. piątek) dzieci z najstarszych grup wiekowych : ,,Motylki'', ,,Misie'' i ,,Biedronki'' będą uczestniczyły w koncercie w Filharmonii Krakowskiej.

Wyjazd : godz. 8.00

Śniadanie tego dnia - godz. 7.30

Koszt biletu na spektakl pokrywa Gmina Kraków.

Prosimy Rodziców o wpłatę  za przejazd autokarem, do nauczycielek poszczególnych grup.  Dziękujemy !

                                                                   * * *

                                       DZIEŃ  PATRIOTY  W  DĘBINCE

W związku ze zbliżającym się Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada - dzieci z grupy ,,Biedronki''  dnia 10.11.2015 r. ( tj. wtorek)  przedstawią przedszkolakom program artystyczny o tematyce patriotycznej. Prosimy w związku z tym o odświętny strój dla każdego dziecka - byśmy wszyscy poczuli się uroczyście. Dziękujemy !

* * *

 

                                                    ODWIEDZAMY  STRAŻAKÓW !

Dnia 13.11.2015 r. ( tj. piątek) dzieci z najstarszych grup wiekowych wyjeżdżają do jednostki Straży Pożarnej przy ul. Aleksandry Zapoznają się tam : - z wyposażeniem wozu strażackiego, - organizacją pracy jednostki,  - dowiedzą się wiele na temat specyfiki pracy strażaków, - jak należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa by nie była potrzebna interwencja strażaków itp

Wyjazd spod przedszkola : I autokar - grupy ,,Motylki'' i ..Biedronki''  o godz. 9.00
II autokar
- grupa ,,Misie''  o godz. 10.00 

Prosimy Rodziców o wpłatę za przejazd autokarem - do nauczycielek poszczególnych grup. Wierzymy, iż tego dnia spełni się marzenie wielu dzieci - wsiądą do wozu strażackego ! Serdecznie zapraszamy !

 

                                                                                        * * *

                                       PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ !

Drogi Przedszkolaku! Jeżeli w Twoim domu sa książki, bajki, wierszyki, które już przeczytałeś z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem - prosimy przynieś je do przedszkola.  Dzięki Tobie te piękne historie poznają także inne dzieci - a Twoja książeczka nie będzie leżała zapomniana na półce. Znajdzie ona  w naszym przedszkolu swój nowy dom.

Dziel się z innymi radością czytania!

                                                     * * *

                                       „GWIAZDKA   DLA   ZWIERZAKA”

Serdecznie zapraszamy dzieci i Rodziców do udziału w corocznej akcji organizowanej przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. Celem tej akcji jest zebranie jak największej liczby darów dla naszych milusińskich.

PROSIMY O:

  •  karmę suchą dla psów i kotów
  •  konserwy dla psów i kotów
  • posłania (stare koce, kołdry, itp.)
  • zabawki, przysmaki, smycze, obroże, miski, kuwety, itp.  

Akcja trwa od  2.XI.2015 – 7.I.2016 roku.

Dary prosimy przekazywać do p. Anny Dudki, nauczycielki grupy „Słoneczek”.

                                DZIĘKUJEMY ZA DOBRE SERCE!!!

 

                                                              *  *  *

                                   DĘBINKOWE UROCZYSTOŚCI

W miesiącu listopadzie w poszczególnych grupach przedszkolnych będą miały miejsce różnego rodzaju uroczystości. Szczegółowe informacje na w/w temat znajdują się w zakładkach poszczególnych grup. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z nimi.  Dziekujemy za współpracę przy organizacji oraz zapraszamy do czynnego uczestniczenia!

                                              * * *

                                          ŚWIĄTECZNE  ZDJĘCIA

Szanowni Rodzice!  Dnia 26.10.2015 r. (tj. poniedziałek) będą wykonywane w przedszkolu zdjęcia dzieci w bombce choinkowej.  Zainteresowanych Rodziców prosimy o odpowiedni ubiór dziecka - wg Państwa upodobań.

                                     * * *

                         WYJŚCIE DO BIBLIOTEKI

W dniu 23.10.2015 r. o godz. 11.00 dzieci z grup III ,,Misie'' oraz V ,,Biedronki'' będą uczestniczyły w spotkaniu autorskim z Panią Katarzyną Ewą Kozubską - autorką książek dla dzieci m.in. ,,Myszka Trapiszka i inne historie''. Spotkanie odbędzie się w Śródmiejskiej Bibliotece Publicznej w Krakowie w Filii nr 16 przy Al. Pokoju 33. Obiad dla przedszkolaków z w/w grup - godz. 12.30

                                      * * *                

                                     ZAPRASZAMY NA TEATRZYK!

   Dnia 30.10.2015 r. (tj. piątek) wystąpi w naszym przedszkolu profesjonalna grupa teatralna ,,Kanon'' ze spektaklem dla dzieci pt.:,,Jesień na polanie''. Przedstawienie rozpocznie się o godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy i życzymy udanej zabawy!      

* * *

  SPOTKANIE ORGANIZACYJNE 

         Serdecznie zaprawszamy Rodziców dzieci z naszego przedszkola na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie organizacyjne z Panią dyrektor oraz nauczycielkami poszczególnych grup dnia 02.09.2015 r. (tj. środa) o godz. 17.00. Bardzo prosimy, aby na ten okres czasu zapewnili Państwo opiekę swoim dzieciom poza naszą placówką.

 
Zamknij Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.